usługi pogrzebowe poznań

Pomagamy w godnym pożegnaniu bliskich

Zakład pogrzebowy,
Usługi pogrzebowe Poznań

zakład pogrzebowy poznań
pogrzeby poznań
cmentarz junikowo
zakład pogrzebowy poznań

zakład pogrzebowy Poznań

Ważne informacje

Mapy cmentarzy (z możliwością wyszukania grobu):

cmentarz parafialny w Skórzewie: http://www.skorzewo.pro-gis.pl/
cmentarz parafilany w Wirach: http://wiry.pro-gis.pl/

Dokumenty niezbędne przy pogrzebie:
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza pogotowia lub w szpitalu, albo akt zgonu wystawiony przez USC,
  • dowód osobisty osoby zmarłej (jeśli wystawiono tylko kartę zgonu),
  • legitymacja ZUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór druku otrzymają państwo w biurze firmy),
  • dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie usługi.
Dokumenty niezbędne przy ekshumacji:
  • zgoda odpowiedniego terytorialnie Inspektora Sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji

(Celem uzyskania zgody nalezy złożyć wniosek do odpowiedniego Inspektoratu Sanitarnego, załączając do niego akt zgonu osób, któych dotyczyć ma ekshumacja)

wiecej informacji o procedurze uzyskania zgody, odpowiednie wnioski oraz wstępną wycene można uzyskać w biurach firmy

informujemy, ekshumacja może mieć miejsce od 16 października do 15 kwietnia.
cmentarz luboń
Informujemy, że:
13-go dnia każdego miesiąca w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Luboniu przy ul. Armii Poznań o godz. 16.00 odmawiany jest różaniec do Matki Boskiej Fatimskiej

Działają już wyszukiwarki grobów cmentarzy w Skórzewie i Wirach

Harmonogram uroczystyści Wszystkich Świętych (w tym roku uroczystości liturgiczne zostały odwołane):
  • cmentarz Komunalny w Luboniu - Msza św. o godz. 14.00
  • cmentarz Parafialny w Wirach - Msza św. na cmentarzu godz. 13.00
  • cmentarz Parafialny w Skórzewie - Różaniec o godz. 13.30, Msza św. ok. godz. 14.00
  • cmentarz Parafialny w Konarzewie - Msza św. o godz. 12.00
cmentarz żabikowo

Firma Memento Mori to kompleksowa i fachowa pomoc przy organizacji pogrzebów przez 24 h na dobę.